search

Latest posts


Re: antagonistchristophe, probeer LinkedIn

Premium Professional één maand gratis

dear antagonist worker,

let me be your dream shaker

not your money maker

so what is another year

oh yes

thinking backwards

no i am 999 years and feeling a baby

so thank you very much

i wish you a lot of success

how can i be to love you more

than you love yourself

when time is on your side

you no longer need it

all is free to make

anyone more happy

een jaartje wachten

dan zien we wel

uit naar andere oplossingen

misshien met antagonist

tot in de kist

ligt nu even in de kast

 

christophe depauw verkoopt de

wereld gratis en is steenrijk

elke oplossing zonder geld

biedt zich automatisch aan

in de Naam van wie onze

gedachten leidt

omdat elke zegen slimmer maakt

in de Naam van de Vader en

de Zoon, Jezus Christus en de

Heilige Geest amen


150725ubuntu logoGUpub093

 

 

more lov in action info   please scroll down  thanks

 

 

 

 

Naast koning van Kortrijk (Kortrijking) is christophe koning der koningen.

Iedereen is koning der koningen of koningin der koninginnen als elke

‘love in action’, liefde in actie ook iedereen als koning der koningen of

koningin der koninginnen graag ziet.

Is koning christophe echt de vrede van de wereld die niet meer

hoeft na te denken en super-spontaan als kind en koning der koningen

ook naam onder alle namen is?

Image

 

 

Hij is een excentrieke,  een heel eigenaardige  evangelist en als

‘mr universe’ lessen bij studenten volgt en als totaalkunstenaar doet

hij zo van alles.

Amai! er staan nu al 704 berichten op deze blog ‘devreugdevanKortrijk.be’.

Hij is gelukkig slaaf en doet alles wat hij kan. Hij helpt iedereen die hem iets

vraagt. Omdat hij iedereen graag ziet, vindt hij het altijd leuk.

 

 

Hij vindt wel veel wijsheid in het Woord van God, de Bijbel (psalm 23).

 

Als enige blanke man zingt hij in een internationaal Kortrijks

gospelkoor.

 

 

Hij werkt aan een Kortrijkse smoel to smoel (open) vriendenkring

van 1000 mensen. Wat een dromer! Hij belooft 1000 mensen een gratis leven!

Hij is niet bij facebook.Hij is zonder telefoon of gsm.

Zoals u wellicht begrijpt, is het een face-to-face vriendenkring.

151025gemeentenengehandicapteWestVlaanderen - kopie

 

Nu zingen twee mooie Afrikaanse – ‘bodyguards for one day ‘- stralende

jonge leerlingen mee als hij luider zingt dan heel het koor samen.

Misschien is dit gewoon omdat hij er zo zelf zo dicht bij is als hij zingt!

SCAN1424 - kopie

 

Hij doet alles gratis en naast de piano- en zanglessen, maakt hij ook reeks grote

schilderijen te zien in zijn buitenverblijf ‘t Goed ter Heule in Lauwe, dat tijdens

‘boeren bij kunstenaars’ – als God het wil – beslist weer een magneet is

om de herverdeling van geld, goed en kunst weer op vele vlakken

in 1000-voud op kaart  te zetten.

 

 

SCAN2529

Daarom heeft christophe ook unesco plannen met de werelderfbest-

dag 2017 (erfgoed – erfbeter – erbest)

De beste erfenis is een gratis leven, bereikt om zonder voorwaarde

vooral tijd te geven.  En of er verrassingen liggen op ons wachten!

In een wereld van geven en geven schiet deze boerderij  als

paddenstoel uit de grond. Justine Dewitte zet het biologisch werk van

haar vader Hubert verder met Wieland Fisher en enkele enthousiaste

vrijwilligers.

Tijdens de open atelierdagen ‘buren bij kunstenaars’ 2016, staat deze boerderij

met ‘boeren bij kunstenaars’ in de schijnwerpers om dankbaar het seizoen

af te sluiten.

Tijdens de open atelierdagen, die elke provincie organiseert,  gaat deze  SCAN2694

‘buren bij kunstenaars’ door op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2016.

zelfpluktuin_logo_titel2 - kopie

Voor ieder die nu al uitkijkt naar een super positief pianomoment is de

eensmansorganisatie een weekendje niets meer dan zichzelf als zingende

tuinier die de zon als excuus nodig heeft om alles dat leeft meer adem te

geven; plantjes  verlost hij van het overwoekerende onkruid.

 

 

Deze christophe leeft in een onschuldige droomwereld en betrapt niemand

op een leugen omdat hij zelf een waarheid is. Hij voelt zich als God in Lauwe.

Dan voelt hij zich God zelf. Een echt kind dus! Een groot welgezind wonderkind!

sign of the time

Hij is graag  buiten om van de zon te genieten. In het Engels is zon; ‘sun’ en

met een hoofdletter is ‘Sun’ , niet zon maar zoon.

De zoon van God, dus, die wonderlijk zo veel problemen oplost voor iedereen..

Wat hij niet kan, doet God wel. Door God is christophe overal het zonnetje

in huis.

 

 

Wat u zegt! christophe denkt niet meer. Hij is zo super-spontaan zichzelf dat

hij alleen weet en niet meer twijfelt.

Ah! laat hem dromen. Zijn tekeningen en schilderijen tonen zoveel mooie

verhalen van de koning die rust in vrede. Voel gewoon of hij echt is!

 

Mooie dromen zijn dat wel! Zelf allles doen wat je leuk vindt.

 

Stil maar! Wacht maar! Hij praat heel weinig en zingt alleen nog mooie

liedjes en danst en velen zijn tevreden dat ze nu in hun agenda al kunnen

noteren : boeren bij kunstenaars

14 (vrijdag), 15 en 16 oktober 2016 (10u – 18u).

 

Voortaan is een stomme boer een boer

die niets hoeft te zeggen

omdat hij goed bezig is.

 

 

 

 

 

 

 

150523destuyverijhome

 

Drukwerk

 

 

pub00827eed1b0-8c9d-4500-aa19-8a1d3e92e680

 

SCAN0416

SCAN3150

 

 

 

SCAN0585

 

 

petaterie

 

SCAN0609

 

SCAN3010 - kopie (6)

 

 

 

SCAN0607

 

 

 

 

SCAN0954

 

 

SCAN3098

 

 

pub089

 

pub094151101nederlandse-taal-verbindt

 

greepeace

 

 

 

 

 

pub0022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pub002logostadsboerderij

 

SCAN1400SCAN3362

 

 

SCAN3556

 

 

SCAN1439

 

SCAN2896

 

 

SCAN3061

 

 

 

SCAN2991

 

 

 

 

SCAN3535

 

 

 

SCAN1493

 

 

 

TALPOSTER4

 

 

 

school met de Bijbel

 

 

 

 

 

pub0018

 

 

 

 

 

SCAN2413 - kopie

 

 

 

 

 

SCAN3519

 

 

 

 

 

SCAN2412 - kopie

 

 

 

 

 

 

 

vredeseilanden

dokter, ik hoor een stem als ik een liedje zing

 

 

 

 

 

Love in action vzw > Steun

Hoe kan je ons steunen?

Je kan “Love in Action vzw” op verschillende manieren steunen:

 • Je kan een financiële bijdrage leveren die integraal naar het kinderwerk gaat. Elk bedrag is welkom! Ons rekeningnummer : 979-2192306-14
 • Je hebt een hart voor kinderen, je bent enthousiast en wil graag eens kijken of het iets voor jou is om op een kindernamiddag mee te helpen. Dat kan!
 • Je bent eventueel bereid om bij de voedselbedeling te helpen. Wat karton scheuren, materiaal naar het containerpark voeren of ander logistiek werk uitvoeren? Dat kan!
 • Ben je een stille bidder, bidt dan dat al het werk vlot verloopt.
 • Je hebt leuke kinderkledij liggen waarmee je mensen met een kleine portemonnee kan helpen? Bezorg ze ons of geef ons een seintje, we komen alles dan ophalen.
 • Ben je creatief en wil je ons eens een namiddag verrassen met je ideeën? Dat kan!
 • Alle leuke verkleedkledij is van harte welkom om onze verkleedkoffers aan te vullen

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

 

 

 

 

 

 


book

 

John Lennox loopt niet weg van controversiële en moeilijke thema’s. Hij staat bekend als één van de vooraanstaande stemmen in de evangelische wereld die regelmatig in debat gaat met bekende atheïsten zoals Richard Dawkins en Christopher Hitchens. Hij is filosoof en wetenschapper, maar vooral overtuigd van het bestaan van een persoonlijke God die Zich heeft geopenbaard door de Bijbel. Dit alles betekent dat hij goed geplaatst is om de problematiek rondom de juiste interpretatie van de scheppingsverhaal in het licht van moderne wetenschap aan te pakken.

Lennox noemt enkele basisprincipes voor hij begint met zijn betoog. Als evangelisch christen is hij overtuigd van de waarheid van de Bijbel. Tegelijkertijd ziet hij geen conflict tussen moderne wetenschap en de Bijbel. Beiden vertellen waarheid (weliswaar niet op dezelfde manier) over dezelfde objectieve werkelijkheid. Hij is geen voorstander van het idee dat wetenschap en theologie aparte domeinen hebben zodat het niet mogelijk is om vanuit één domein iets concreets te zeggen over het andere, de zogenoemde NOMA-theorie (nonoverlapping magisteria). Zijn wij niet schuldig hieraan wanneer wij de wetenschap vermijden en soms afwijzen in onze kerken?

Hij begint met de huidige controverse rondom het scheppingsverhaal te vergelijken met een gelijkaardige controverse van 500 jaar geleden, namelijk het voorstel van Copernicus in 1543 dat de aarde rond de zon draait en niet omgekeerd. Alhoewel Copernicus en later Galileo veel weerstand kregen vanuit de kerk heeft het uiteindelijk geleid tot een betere interpretatie van bepaalde Bijbelteksten. Volgens Lennox draait alles rondom het zoeken van de juiste interpretatie. Waar de wetenschappen onze interpretatie van bepaalde teksten lijken te betwisten moeten wij durven teruggaan naar de tekst en ons afvragen of we de juiste interpretatie wel hebben. Op deze manier stimuleren de wetenschappen ons om de Bijbel te gaan onderzoeken zonder dat ze onze interpretatie volledig bepalen. In het boek geeft Lennox zijn interpretatie van de scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2, en toont hij hoe deze interpretatie overeenstemt met het bewijs vanuit de wetenschappen.

De auteur behandelt verschillende vragen vanuit de scheppingsverhalen bijvoorbeeld: is één dag in Genesis 1 gelijk aan 24 uur? Waar komt het kwaad vandaan? Wie waren Adam en Eva? Het is wel een kort boek dus de lezer moet geen diepgaand commentaar van de Hebreeuwse tekst verwachten.

Persoonlijk vond ik het zeer verfrissend om een boek te lezen van iemand die overtuigd is van de waarheid van de Bijbel maar zich ook thuis voelt in de wetenschappen. Op deze manier is hij een belangrijke brugfiguur in de kerk en is het ook goed dat wij aandachtig luisteren naar wat hij te zeggen heeft.


dokter, ik neem het wel van u over tot u gelukkig bent

doctor, i take over until you are happy

 

 

dokter, ik hoor een stem als ik met u praat

doctor, i hear a voice when i talk to you

 

dokter, ik heb een probleem; ik weet dat

er niets scheelt met u.

docter,  i  have a problem; i know there is

nothing wrong with you

 

dokter, denkt u dat ik praat

of weet u dat wie hier niet zijn?

 

dokter, beseft u ooit dat ik met u praat

en niet tegen u,

 

dokter, als elke vogeltje zo goed alles vindt een nestje te bouwen

weten we op den duur weer  U, God ons helpt in ons vertrouwen

 

doctor, do your think i talk

or do you know we are not here?

 

dokter, begrijpt Kamagurka waarom hij achteruit gaat?

Doctor, does Kamargurka understand hus going backwards?

 

dokter, neem het rustig aan, ik zal wel praten

please, doctor, relax, sit back, i do the talking

 

dokter, hoe graag wil u dat ik traag praat?

doctor, how slow do you want met to talk?

 

doctor, i come for some Rest, the  rest does noet matter

 

dokter, u bent vrij te denken omdat ik niet meer denk

doctor, you are free of thinking as i no longer do

 

 

dokter, ik reageer zelf op wat ik zeg

doctor, i react myself to anything i say

 

doctor, being a time actor, i dissolve it

dokter, als tijdsacteur los ik uw tijd wel op

 

dokter, de sleutel van elk gedacht is het

los te laten voor het u overvalt

doctor, the key to any thought

is to loosen it before it hits you

 

dokter, hoe lang al, weet u dat een gedacht vroeger denken is

doctor, how long do you know that any

thought is now thinking in the future

 

dokter, of course the only Doctor at the

end is Jesus Christ who cures with every bless.

 

dokter, natuurlijk is de enige echte Dokter;

Jezus Christus die geneest met iedere zegen.

 

 

dokter wil u zoals zoveel dromers vol liefde als een dartel hert

dat vrij in de bossen rondhuppelt uw dromen aanwakkeren?

 

 

dokter, omdat we niet meer op de zenuwen werken,

zijn zelfs de dagelijkse scans van de 50 Kortrijkse

broers bijna overbodig om de koning van Kortrijk en wijdste

omstreken duidelijk te maken dat het nog 999 jaar duurt

om uit deze droom wakker te worden.

 

doctor, as we no longer work on the nerves, the daily scans of the

50 Kortrijk brothers are no longer needed  to inform the Kortrijk

king that it will take 999 years to get the king out of this dream

 

 

Het eerste bezoek van gelijk welke dokter is

in de sjakosh voor een gratis leven

u ontvangt zo een bezoeksleutel en

naast de media-aandacht ondertekenen we

beiden een papier; ‘we dragen verantwoordelijkheid voor alles

wat we doen om iedereen te dienen die wil door ons gediend wordt.

De vrijheid en vrede komen op u af als u er naar toe wandelt : Walle 165 A, Kortrijk

meestal ihuisSCAN3611

 

SCAN3612

 

 

 

SCAN3615

 

 

 

SCAN3617

 

 

SCAN3618

 

SCAN3619

 

 

SCAN3620

 

SCAN3621

 

SCAN3622

 

 

SCAN3623

 

 

 

SCAN3624

 

SCAN3625

SCAN3626

 

SCAN3627


 

Hoe zacht

deze dag

opnieuw

ontegensprekelijk

stil

 

overal

mooi

in luister rondom

trillen we als

planten

indringend

lachen om

uw grappen

dokter

gelooft u dat

u nog naar mijn

stem luistert

of weet u

dat we hier

niet zijn

we zijn niemand

omdat niemand

pruttelt

zijn we

nog niet

helemaal

zonder

zenuwen

dokter

zalig

alleen met jou

dokter

genezen

in stilte

werk rustig verder

ben er zo weer

vandoor

voor

uw luchtbel

een droomwereld

is er geen tijd

daarom is

elke dag

een jaar

elke dag

geboren

een Stem

scoort

die de

wereld

 

in stilte

verlaat

 

 

omgeven

voor wie

tijd

niet

in hun voordeel

kantelt

is tijdloos

alles

dat lucht

oplucht

daarom is niets

een zucht

als die

vanzelf

oplost

hoe mooi

dit doel

dat stilletjes

tikt

om

alles

op te lossen

erfbest

omdat erfgoed

nog beter kan

als een kloppend

hart

zenuwloze hersenen

niet kan omknellen

is alles vrij

voortaan

doen we alsof

okay

we doen mee

okay

alsof we afzien

okan

okan

koffie kàn

op deze wereld die hemel heet

is gewoon

als mogelijk

voortaan

 

happy pappy

happy Mary

Merry Mary

Sing mummie come

home and

again i will

bring you

there where

you

and

Diana, Nele, Roos, Febe, Hilde, Rita, Lisa, Elisabeth, Tamar,

Hanneke, Arlette, Withney, Sofie, Isabelle, Lies, Elice, Quincy,

Cindy, Gaëlle, Tamara, Mieke, Stephanie, Alexandra,

Anne-Sophe, Annelies, Ann, Bébé, Ingrid, Miracle, Fowsya,

are my all

and not to forget among many others

Lies,

a flower

bloem bloem

atsjoem

that was the truth

 

 

my all

under the Allmighty

not only above

the last

yet around town

we pray for all who are good

 

she may sound sad

-who – the next

if she still is without You,

Lord share Your

Glory to shine your grace upon her

Hallelujah  Prepare You the Way of the Lord

Lies Blomme

 

alles moet

zoals het is

geen gemis

van een land

als België

omgeven door

een verkeersvrije

zone van

hadden-we-het-maar-geweten

verdrietjes

die stilaan scoren

om iedereen supergelukkig

te maken

die geven en geven

en geld voortaan

oplost omdat we

verteren

om te leren leven

super Kort rijk

of toch even

een super druk

ontspannend koninkrijk

beleven

de stomme boer zegt niets omdat hij goed bezig is

nog 999 jaar en hij zingt een liedje

hoe langer wachten

hoe nabij  Zijn wolk

het Doel nadert

stil getik roept als een klok voortaan

 

 

genade

is voorspeld

beleefd beleven we

brengen het super lief

voor mekaar

eventjes nog

verplicht

Liefde

te geven

stil

wacht

tot

elk

beleefd

leeft

op een

manier

die als droomwereld

afkomt

omdat we telkens

die droomwereld

nodig hebben

om te

zweven

met

voeten

op de grond

 

 

until we are

free of time

and thinking

 

as survival kids

need

a survival kit

to feed

seed

ot the only

One

Jesus Christ

 

 

 


there is no greater Sun than Jesus Christ!

going to where you find all of us

flash he is gone – plobl cd667787 brings him

back as a full skilled biotonically scarved baby

in joyful peace te regain a quiet life on earth

 

another look is Your book te see all is perfect!

 

our happiness can only be understood through

Jesus Christ

 

Nederlandse taal :

het werkwoord (the verb)

‘jannen’ (infinitive) :

hard werken  (working hard)

voor Jezus Christus

(for Jesus Christ)

ik jan                      je, jij jant    hij/zij jant

jullie  jannen      zij jannen    wij jannen

only fully in His name,

‘jannen’ is great fun!

 

 

 as we rest in Jesus Christ,

 the rest does not matter

 

 

 


arlett01

SCAN3594 - kopie

 

SCAN3599

 

SCAN3598

 

SCAN3600

 

 

SCAN3602

 

 

SCAN3604

SCAN3605

 

 

 


i am only happy when waiting –

Kortijking – to help restoring the

planet in an

easy and automatic

order (without thinking).

Het 1000-jarig Kortrijk maakt van

elke hoofdstad een vroeger feit als

centrum van de wereld(vrede) –

de vreugde van Kortrijk betrapt

niemand op een leugen omdat

hij zelf een ongelofelijke waarheid

is waarmee men leert leven in een

droomwereld waarin alles mogelijk is

voor iedereen die zichzelf is door

zichzelf aan de kant te zetten door

te investeren in een ander.

 

 • Bjorn Accoe Accoe, Bjorn Chairman – Idee Kids vzw
  500+
 • Geen foto Avijn, Philippe human resources – LVD
  327
 • B
 • maud bekaert bekaert, maud Letter carver – Letters in steen
  500+
 • ruben benoit benoit, ruben pdg – bolwerk vzw
  335
 • Cindy Barg Barg, Cindy Singer / Songwriter – LULA SWEET
  500+
 • Geen foto Bart, Van Belleghem lid raad van bestuur – sportplus kortrijk
  60
 • Katrien Bruneel Bruneel, Katrien onderwijzeres – lagere scholen
  89
 • Filip Buyse Buyse, Filip Leraar fysica – Koninklijk Atheneum Diest
  59
 • Geen foto Buyse, Lode Independent Accounting Professional
  116
 • C
 • Frederik Callens Callens, Frederik Architect – GC Architecten
  102
 • Peter Callens Callens, Peter Owner – www.pantelco.be www.jobmotivation.be
  500+
 • Christophe Caron Caron, Christophe Indépendant – Pickles communication
  137
 • Charlotte Cattebeke Cattebeke, Charlotte Contentverantwoordelijke – Medialab Quindo
  500+
 • Tom Christiaens Christiaens, Tom Coordinator medialab & youth radio – Quindo (Hogeschool West-Vlaanderen)
  500+
 • Wim Christiaens Christiaens, Wim President – cinéPalace
  426
 • Joury Colpaert Colpaert, Joury Category Sales Support – Van Marcke
  500+
 • D
 • johan debruyne debruyne, johan art critic and publicist – xamo’s
  500+
 • peter decuypere decuypere, peter Docent – PXL music
  500+
 • Soraya Deborggraeve Deborggraeve, Soraya Administratieve duizendpoot met 10 jaar ervaring zoekt een nieuwe uitdaging met een sociale toets
  359
 • Karen Decavele Decavele, Karen Account Manager – BUDA::lab
  220
 • Matthias Dedeurwaerder Dedeurwaerder, Matthias Sales representative – Mockup.
  261
 • David Delameillieure Delameillieure, David Docent Homiletiek – Instituut voor Bijbelse Vorming
  163
 • Tom Delmotte Delmotte, Tom freelance consultant – freelance consultant
  500+
 • John Deloof Deloof, John Psychotherapeut – Contour psychologie & psychotherapie
  390
 • Geen foto Delrue, Ronny docent – Sint-Lucas Hogeschool voor Wetenschap en kunst
  500+
 • Koenraad Depauw Depauw, Koenraad Algemeen Directeur – Onafhankelijk Leven vzw
  500+
 • Chilo "Chillow" Derieuw Derieuw, Chilo “Chillow” Graphic Designer – CATHARSIS GRAPHICS
  151
 • Jordi Deseure Deseure, Jordi Cantor – Moeder en Vader Kanon
  71
 • Marloes Desterbecq Desterbecq, Marloes Studio Bloom – Studio Bloom
  65
 • Maarten Devos Devos, Maarten Onderzoeker – leerkracht – sTimul vzw – School voor Verpleegkunde (Rhizo)
  309
 • Berten De Beukelaer De Beukelaer, Berten Managing Partner – De Beukelaer Creative
  399
 • Marie De Clerck De Clerck, Marie Project Architect – Flanders Inshape
  500+
 • Marc De Hert De Hert, Marc Professor department of neurosciences, biomedical sciences group – KU Leuven
  500+
 • Luc Dufourmont Dufourmont, Luc Lead Singer – IDIOTS
  500+
 • Gilles Dujardin Dujardin, Gilles Looking for an exciting new job opportunity
  250
 • F
 • Geen foto Franky, Lams
  13
 • G
 • Heidi Garrein Garrein, Heidi Platendraaier – Dj’s Nice’n’Hi-dee-ho!
  500+
 • H
 • Patrick Hanssens Hanssens, Patrick Zaakvoerder – BOA.be
  500+
 • Koen Hugelier Hugelier, Koen CEO – Hugel
  378
 • I
 • Geen foto Isenbaert, Tom ICT-coördinator – SAMW Izegem
  39
 • J
 • Bart Jaques (Bardthesque) Jaques (Bardthesque), Bart Redacteur – Kluger Hans
  390
 • K
 • naomi kerkhove kerkhove, naomi performer – wp zimmer
  328
 • luc ketels ketels, luc De Vrijheid Cultuurhuis Bistro – De Vrijheid
  32
 • Adelbert kunstenaar kunstenaar, Adelbert Owner – Adelbert, kunstenaar
  117
 • L
 • Stéphane Llobell Llobell, Stéphane Marketing Manager – Nestor Company
  142
 • Esli Logie Logie, Esli owner Logiegrafix
  149
 • M
 • koen moerman moerman, koen independent – Visual Artist – Light/video designer
  169
 • Info - museum DD museum DD, Info - Staff member – museum DD
  500+
 • Olivier Marescaux Marescaux, Olivier Sales & Marketing – Stadsboerderij Kortrijk
  500+
 • Olivier Marquet Marquet, Olivier Managing director of Triodos Bank Belgium
  500+
 • Marc Messely Messely, Marc Group Industrial Property Manager – NV Bekaert SA
  500+
 • Geen foto Meurisse, Heidi verpleegkundige – az groeninge
  10
 • Jos Meyers Meyers, Jos bestuurder – kinderdagverblijf Ukkies
  500+
 • Christine Moreel Moreel, Christine Founder – Stof en Aarde foundation
  81
 • Tine Mortier Mortier, Tine reviewer – Vertel Eens
  500+
 • Jamal Mounir Qnioun Mounir Qnioun, Jamal Voorzitter pHp – Stad Kortrijk
  500+
 • N
 • Zoe Nguyen Nguyen, Zoe Group Marketing Manager – Ventilair Group Belgium ( Volution Holding )
  500+
 • P
 • Yves Paermentier Paermentier, Yves Family Man – My Family
  115
 • R
 • Godfried-Willem RAES RAES, Godfried-Willem president – Logos Foundation
  500+
 • Amber-Helena Reisig Reisig, Amber-Helena Copywriter – DTG
  500+
 • Mieke Renders Renders, Mieke Managing Director – de Brakke grond
  500+
 • Floris Rotsaert Rotsaert, Floris account manager – DB&S machines
  308
 • Olivier Roussel Roussel, Olivier Stage Account Manager – Demeyere cookware
  133
 • S
 • cornel stirbu stirbu, cornel heftruckchauffeur – Dicogel Begro
  33
 • Geen foto Soete, Geert Logopedist – asbl ACIS instituut Montfort
  47
 • Felix Sperans Sperans, Felix Schrijver & Schilder – Literatuur
  88
 • Loredana Stirbu Stirbu, Loredana Recrutering Specialiste – Accent Jobs
  149
 • T
 • Leen Taelemans Taelemans, Leen Art Director – Theater Ernest & Célestine
  500+
 • Stéphanie Tanghe Tanghe, Stéphanie Advertising & Event manager – Yves Rocher Benelux
  500+
 • V
 • fabien vanmaelsaeke vanmaelsaeke, fabien Inspecteur – PZ GRENSLEIE
  47
 • Geen foto vanwolleghem, dominique Chauffeur – De Ark – school met de bijbel
  15
 • Geen foto van maldergem, lieve gepensioneerd – medisch instituut menen
  121
 • Shary Vancauwenberghe Vancauwenberghe, Shary Eventplanner + Promotor – Shary
  341
 • Kurt Vandemaele Vandemaele, Kurt freelance journalist – ELLE Magazine
  500+
 • Kevin Van der Straeten Van der Straeten, Kevin managing mind – Pink Minds Media
  500+
 • Jozef Van Giel Van Giel, Jozef WCM-coach – ArcelorMittal
  448
 • Geen foto Van Lerberghe, Jurgen
  1
 • Geen foto Verbeke, Seppe Student Businessmanagement & Entrepreneurship aan Vives Kortrijk
  163
 • Chloé Vercruysse Vercruysse, Chloé Assistant – Ulla Models
  434
 • Viktor Vereenooghe Vereenooghe, Viktor Project Manager – INTRASKINS – ROECUIR – HOKASERVICE
  173
 • Bart Verhelle Verhelle, Bart diaken – decanaat Brugge Oost
  61
 • Stéphanie Verhelst Verhelst, Stéphanie Business Account Manager – Kinepolis
  448
 • Tijmen Vermeire Vermeire, Tijmen Leerkracht Godsdienst – Ensorinstituut Oostende
  171
 • Bill Verougstraete Verougstraete, Bill Graphic Designer – KnopsPublishing
  463
 • Vanya Verschoore Verschoore, Vanya Medisch Milieukundige – Logo Leieland
  500+
 • W
 • Koen Wastijn Wastijn, Koen Owner – vzw wastijn-deschuymer
  463
 • David Wemel Wemel, David Educational Coach – VIVES University College

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


‹ previous posts
close
Recent Posts

Hi, guest!

settings

menu